Menu
Giỏ hàng của bạn

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Buba đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết thời hiệu. Thời hiệu Buba Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ (48 giờ) tính từ thời điểm Người vận chuyển báo Đã giao cho đơn hàng.

Buba đảm bảo thực hiện Trả hàng/Hoàn tiền theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Buba hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng sàn thương mại điện tử Buba.

Khi nhận được đơn hàng mua trên Buba, Người dùng bấm chọn: “Xác nhận đã nhận hàng”, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền được Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền.

2. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

a. Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

b. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

c. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

d. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

e. Sản phẩm hết hạn sử dụng;

f. Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng;

g. Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Buba sẽ cần Người bán xác nhận lại những thỏa thuận này).

Tất cả các yêu cầu trả hàng - hoàn tiền phải được thực hiện trên website Buba.

Buba luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Buba.

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Buba sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc (ii) quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của Buba cho Người bán trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi Buba trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Buba nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Buba hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà Buba không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, Buba hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Buba và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được Buba cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho Người bán.

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa trong Chính Sách Vận Chuyển Buba và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

6. Chi phí trả hàng

Người mua hàng sẽ trả các chi phí liên quan đến vận chuyển. Nên người mua hàng sẽ không được hoàn lại tiền phí vận chuyển của đơn hàng đã mua. Nếu đơn hàng được Buba đồng ý cho Hoàn, trong trường hợp này người mua hàng sẽ đăng bán sản phẩm lên Buba, và Người bán sẽ phải mua lại đơn hàng này.

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Buba hoàn lại tiền hàng cho người mua, không bao gồm các mã giảm giá, mã miễn phí vận chuyển, phí vận chuyển. Khi đơn hàng hoàn ở trạng thái Đơn hoàn thành.

8. Liên lạc giữa Người bán và Người mua

Buba khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Buba khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. .

9. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Buba về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Buba mà Buba cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Buba đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của Buba Đảm Bảo, Buba có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Buba Đảm Bảo, cả Người mua và Người bán đồng ý rằng Buba không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Buba không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Buba theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

 

Bản Cập Nhật ngày 20/10/2023

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 20/10/2023