Công ty cổ phần tập đoàn thương mại điện tử Buba Việt Nam xin thông báo đến Quý khách về việc áp dụng Điều khoản điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, căn cứ theo Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, trong quá trình Công ty cổ phần tập đoàn thương mại điện tử Buba Việt Nam (Buba) cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tới Quý Khách hàng, Buba sẽ thực hiện thu thập và xử lý một số thông tin cá nhân của Quý khách. Buba cam kết thực hiện việc thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận hay bất kỳ văn bản nào được ký kết giữa giữa Buba và Khách hàng.

Bằng việc sử dụng tài khoản Buba, Khách hàng đã mặc nhiên đồng ý các quy định của điều khoản.

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Các quy định chung về việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

- Các hoạt động về xử lý dữ liệu cá nhân như: Thu thập dữ liệu, Mục đích xử lý dữ liệu, Chuyển giao và tiết lộ dữ liệu…

- Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng và các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Buba.

- Rủi ro khi bị lộ Dữ liệu cá nhân và biện pháp bảo vệ.

- Lưu trữ Dữ liệu cá nhân

*Dữ liệu cá nhân được hiểu là: thông tin CCCD, Mã số thuế, Số điện thoại, Tài khoản ngân hàng, Địa chỉ, Vị trí

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh tùy từng thời điểm và sẽ được đăng tải trên trang web https://buba.vn và/hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện liên lạc khác mà Buba cho là phù hợp.

Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ email: info@buba.vn hoặc Nhân viên quản lý tài khoản (Buba) để được hỗ trợ.